"Loading..."

Kariera

POPRAWA P.S.A.
 
Adres

63-507 Kobyla Góra, Bierzów 2A

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego na adres e-mail: rekrutacja@poprawa.pl

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się osobiście.


Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia bez podpisanej w kwestionariuszu osobowym klauzuli nie będą rozpatrywane.
1